La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

>

Compartir en redes sociales

Contadores

Contadores de visitas gratis para webCursosContadores de visitas gratis para web

Los campos marcados con * son obligatorios.
EnglishFrench German Spain Italian DutchRussian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified mesajes de amor y amistadtraductor banderas blogdocumentalesxo descargar un link

PREFACIO

Como dí o refrán " a falar se aprende falando ".

Tamén as tradicións consérvanse transmitíndoas ano tras ano dos máis vellos ós máis novos. Iso é o que tentamos: espallar a nosa tradición secularmente conservada polos nosos devanceiros ,posibilitando a súa pervivencia e saldando así unha débeda máis co noso legado cultural. Tampouco esquecemos nesta ocasión a importancia que para toda cultura ten a lingua na que se expresa, sendo neste caso especialmente atendida pola situación de marxinación na que se atopa.

 

Obxectivos


1- Achegamento á cultura tradicional como referente inescusable para o entendemento da propia sociedade onde vivimos. Medio eficaz para impedir a uniformización cultural propiciada pola sociedade actual. 
2- Coñecela transcendencia do ciclo estacional para a economía rural. O xeito tradicional de marcalo tempo e a súa influencia nos valores herdados e no entorno socio-económico. Crear actitudes positivas diante das tradicións como explicación das especificidades da cultura propia dun pobo, o seu carácter, a súa historia. 
3- Coñecela lingua e valoralo emprego do galego dos nosos maiores dende séculos atrás, como manifestan as coplas conservadas por tradición oral. Este é un medio idóneo para promovelo uso da lingua dos nosos maiores entre os máis novos. 
4- Recoñecelo papel da faceta lúdica na celebración do ciclo das estacións. O interese da pervivencia do costume e a significación que ten no presente. 
5- Salientala transcendencia do traballo colectivo, da colaboración e da ampla participación de tódolos mozos, tamén de tódolos veciñ@s para a realización dos distintos rituais tradicionais que contribuen a mantela solidariedade e, por suposto, as relacións da comunidade. 
6- Fomentala preocupación ecolóxica diante da degradación da natureza, potenciando unha actitude crítica de cara a consecución do preciso equilibrio entre o progreso e o ecosistema.

El Concello paraliza las obras de la sede del Ateneo en Combarro

Considera que se alteró sin licencia un edificio con protección BIC

El Concello paralizó las obras en la edificación del Ateneo Corredoira de Combarro. Según un informe de la Policía Local, los trabajos se estaban realizando sin licencia, modificando una vivienda que es uno de los edificios más emblemáticos del casco urbano y que cuenta con la protección especial. La edificación, además de estar protegida dentro del conjunto histórico, tiene otra figura de protección especial, al estar catalogada como Ben de Interese Cultural (BIC). Desde el Ateneo consideran la medida excesiva y califican la actuación como una reforma y no una obra.

A instancias de la Policía Local, el Concello remitía un expediente de infracción urbanística al promotor, así como a la Dirección Xeral de Patrimonio y a la Diputación de Pontevedra, titular del inmueble. Los responsables de los trabajos tienen ahora un plazo de tres meses para tratar de legalizar la obra bajo la imposición de una multa coercitiva que podría oscilar entre 1.000 y 10.000 euros, según la normativa. "Se modificó la estructura del dintel de la entrada, se actuó mal, sin licencia previa y es una actuación difícilmente legalizable; habrá que ver si se puede y otra cosa es si se abre expediente sancionador", indicaba el alcalde Luciano Sobral, que catalogaba la obra de "daño difícilmente recuperable".

Desde el Ateneo se desmarcan de las acusaciones, e indican que fue el obrero que está haciendo la reforma interior el que hizo la modificación, "por cuenta propia", y que la alteración es mínima.

 

Paralizadas las obras en un edificio histórico de la Diputación

El Concello de Poio ha detenido la actuación en el Ateneo Corredoira

de Combarro y remitido el expediente de infracción urbanística.

A raíz de una inspección de la Policía Local, el Concello de Poio ha paralizado las obras que se estaban acometiendo en el edificio del Ateneo Corredoira de Combarro. Se trata de un inmueble histórico del que es titular la Diputación, circunstancia que ha provocado que el gobierno local haya remitido el expediente de infracción urbanística, ya no solo a la Dirección Xeral de Patrimonio -es un edificio catalogado- o al promotor de los trabajos -Juan Manuel Pérez, presidente del Ateneo-, sino también al propio organismo provincial.

Los agentes municipales verificaron que se estaba reformando la puerta de entrada del inmueble, así como se realizaban trabajos indeterminados en el interior del mismo. Todo parece indicar que se confirmó, acto seguido, que tales obras no contaban con licencia municipal.

Al tiempo que se le requiere al promotor que paralice de inmediato las mismas, el Concello de Poio establece un plazo de diez días para que consulte el expediente de restitución de la legalidad urbanística y presente «as alegacións e documentos que consideren oportunos na defensa dos seus dereitos e intereses».

En este marco, Juan Manuel Pérez señaló ayer que, «en este momento, no hay nada allí. Lo que se hizo fue una limpieza de interior de las paredes y alguna cosilla, y cambiar lo que es la decoración, por así decirlo. No se hizo ningún tipo de obra. No sé a lo que llaman ellos reforma. Allí no se hizo reforma alguna».

En todo caso, desde el Concello de Poio precisaron que la paralización es una medida cautelar cuyo incumplimiento, eso sí, podría tener consecuencias muy graves para el infractor. En este sentido, en el expediente consta, asimismo, que «o incumprimento da presente orde suporá a imposición de multas coercitivas».

Paralelamente, a la orden de paralización, las autoridades locales han emplazado al técnico municipal para que elabore un informe relativo a la situación de las obras que se han llevado a cabo. En el documento debe hacerse constar si estas son o no legalizables.

En este segundo supuesto, y conjuntamente al presupuesto de la obra, el técnico municipal tendrá que precisar la inversión económica que será necesaria para «as tarefas de demolición». E incluso, dependiendo de la complejidad de la obra, se tendría que redactar un proyecto de demolición.

Desde la alcaldía,por otro lado, se ha requerido a la Policía Local a que establezca una «vixilancia cotián dos elementos da obra».

 

A. C. Ateneo "Corredoira"

Emprazamento-Ubicación

ASOCIACIÓN CULTURAL ATENEO “CORREDOIRA

  

         A hora de traballar por Combarro para realizar esta laboura, tarefa, totalmente desinteresada pesaron unha serie de razóns, sintetizadas no dito do escritor G. K. Chersterton: “O home moderno é un viaxeiro que esqueceu o nome do lugar do seu destino e ten que regresar ó lugar de onde vén para saber a onde vai”.

 

         1.- Fundación e primeiros anos de vida.

 

         A data legal da fundación e constitución desta Entidade Cultural chamada Ateneo “Corredoira” de Combarro foi o 5 de outubro de 1977, se ben todos podemos entender que esta iniciativa xa ben de tempo atrás na mente do grupo de xóvenes que así cavilaban.

 

         Así comeza a andaina desta Asociación no eido cultural baixo a dirección do seu primer presidente, Francisco Da Silva, que co seu equipo directivo e resto de socios,-as, inician un longo percorrido que actualmente continúa. O lugar de encontro e reunión era o coñecido e xa desaparecido bar “La Palmera” toda vez que non dispoñían de local social propio. Teñen lugar nesta época e en dito local as primeiras reunións, festexos, xogos e acividades levados adiante pola Asociación que supuxo un grande acicate para a xuventude do momento.

 

         Un dos hitos máis importantes acadados foi conquerir o que hoxe é coñecida coma sede social do Ateneo, ubicada no casco histórico da vila e, sen temor a equivocarnos, os mellores exemplos da arquitectura mariñeira do pobo de Combarro. As conversas mantidas pola Dirección co ente “Monumentos” deu os seus froitos. A partir de ahí, tódolos compoñentes do Ateneo puxeron mans á obra para levar adiante os arranxos que ditos inmobles requerían. Isto supuxo o cambio de sede, o dispor dende entón dun lugar de encontro e reunion, pasando a ter nas súas instalacións dunha pequena biblioteca, lugar de ensaio do grupo de gaitas e local social de ocio onde a xuventude podía dar renda solta as súas iniciativas.

 

         Entre as actividades mellor recordadas desta etapa destacan a celebración de cursillos, campionatos de cartas, creación do grupo “Os Berberechiños” e nacemento da “Semana Cultural”, nas súas primeiras cinco edicións, e cunha duración de tres ou catro días.

 

         Temos que recordar tamén a fundación na sede do Ateno do clube de fútbol At. Combarro, unha iniciativa moi ben acollida que contou con moi poucos anos de vida (1980-1986) a pesares da súa independencia.

 

         2.- Etapa escura.

 

         Coma todo neste vida, máis pronto do que cabía esperar, o furor dos primeiros anos foi dando paso á desidia e a fluctuación de intereses alleos á Entidade e así a partires de 1983 foi decaendo paulatinamente tanto na súa actividade coma nos seus obxectivos chegando no 1985 a súa parálise cáseque total pola falla da Dirección de non ter previsto sucesores que poidesen seguir coa tarefa iniciada anos atrás.

 

         Nesta etapa escura, que se polongou ata o ano 1990, a Asociación só mantiña activa unha actividade: a súa pequena biblioteca.

 

         3.- Rexurdimento e posta en marcha.

 

         A partires dese ano e paseniñamente, baixo a dirección de Gonzalo Freire Carragal ó fronte da Entidade, téntase recuperar algunhas das actividades propias ao obxecto de voltar a dinamizar a vida cultural da vila, tamén adormecida nese letargo que envolvía todo o municipio.

 

         Xa neste ano de 1990 celébrase a VI Semana Cultural dentro dos actos máis relevantes, así coma xornada de xogos populares e reapertura do local social e de reunión.

 

         Téntase principalmente de ir facilitando pouco a pouco a entrada de savia nova que poida aportar ideas innovadoras e predisposición para levar adiante ditos proxectos. Xurden os primeiros contactos entre diversos membros da xuventude. As conversas van fructificando lentamente, pero as mesmas non se ven respaldadas por una toma de posición dos xóvenes, fallaba a implicación persoal. Nesta situación transcurren os meses sen indicios de atopala luz ao final do túnel. Todo cambiou dende finais de 1990 e principios do 1991.

 

         4.- Superación-expansión ata a data actual.

 

         Da posibilidade real da súa desaparición pasouse drásticamente ó efecto contrario: despois duns inicios balbuceantes o camiño emprendido polo Ateneo de Combarro non deixou de subir peldaños no seu acontecer cultural, sen obviar os momentos críticos que tocou vivir que tamén tivo.

 

         A presidencia da entidade foi asumida por Juan M. Pérez González, cargo que segue ostentando na actualidade, xuntamente co resto de membros do equipo directivo.Todos eles foron os responsables da posta en marcha dunha serie de medidas e iniciativas encamiñadas a crear un espazo propio identificativo da propia personalidade do Ateneo “Corredoira”.

 

         Unha das primeiras medidas foi fortalecela celebración da Semana Cultural de San Roque, aumentando paulatinamente a duración da mesma  ata chegar a un total de dez días que xiran en torno á festividade do patrón da parroquia, San Roque, e cunha programación máis ou menos estable, sendo na actualidade o eixo central de tódalas actividades e actos que organiza o Ateneo de Combarro.e que durante o transcurso do ano 2008 alcanzará a súa XXV edición.

 

         Esta cita ineludible no eido municipal xira en torno a catro apartados principais:

1.- Festival de Folklore.

 

                2.-  Certame de Canto Coral “Memorial Domínguez Suárez”.

 

                3.-  Festa do “Mexilón” – Exaltación e degustación.

 

                4.-  Ciclo de “Cine na rúa”.

 

Non hai que esquecer ó resto de actos que complementan ós xa citados e non menos importantes con xornadas adicadas ós xogos tradicionais, teatro, actuacións musicais, concertos, tradicións religiosas, inchables,…

 

Tampouco queremos deixar no olvido distintas personaxes que nos acompañaron coa súa presencia entre nós presidindo tódalas inauguracións: Mariano Rajoy, Vázquez Portomeñe, Adriano Marqués de Magallanes, Pilar Rojo, entre outros.

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?